Renoviranje pločica u mesari

Q: U privatnoj mesari koju držim hteo bih da promenim pločice. Potrebna mi je kiselootporna fug masa i lepak za pločice, širine fuge 5 mm.

A: Potreban Vam je kiselootporni dvokomponentni polimerni kit za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica Izolit KIT F M. Najčešće se upotrebljava u objektima prehrambene industrije. Prilikom ugradnje nema štetnih isparenja, potpuno je ekološki proizvod. Vodonepropustan je do pritiska vode od 4 bara. Otporan je na dejstvo krvi, jogurta, piva, jestivog ulja, masti životinjskog porekla, šećera, mleka, voćnog soka, deterdženta.
Radna temperatura podloge i okoline treba da bude od 10-250C. Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente u težinskom odnosu 4,5:1. Ugrađuje se na blago navlaženu betonsku podlogu. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal veže postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog.
Potrošnja materijala je 4-5 kg/m2 za lepljenje i cca 0,6 kg/m2 za fugovanje za fuge širine 5 mm.