Podzemni rezervoar za vodu

Q: Imam rezervoar za skupljanje kišnice koji je napravljen od betonskih blokova. Kako da izvršim hidroizolaciju ovog rezervoara?

A: Za ovakve slučajeve predlažemo da se prvo cela površina rezervoara izmalteriše sa dodatkom Izolit 1 Isoplast koji služi za dobijanje VDP maltera, to je tečni dodatak koji se dodaje u čist cementni malter, meša se sa vodom u odnosu 1:4 i spravlja se rastvor koji se koristi za malterisanje. Preporuka da se malter pravi u odnosu od 1:3=cement:pesak (ili 1:2 u zavisnosti od agregata – sitniji agregat, više cementa. Kad se cela površina izmalteriše onda se kao završni materijal koristi Izolit FLEX QUASTOP koji je 2k polimer cementni hidroizolacioni premaz koji se na površinu nanosi četkom u dva sloja. Izolit FLEX AQUASTOP se sastoji od praha i tečnosti koji se umešavaju u datom težinskom odnosu koji iznosi 2,5:1, umešavanje se vrši bor mašinom na niskim obrtajima do potpune homogenizacije. Maksimalno vreme za koje materijal može da se ugradi u zavisnosti do temperature je cca 30-45min.
Potrošnja materijala:
Izolit 1 ISOPLAST- 1 kg/m2 za d=2,5 cm.