Preporuka aditiva za izradu “mrtve” ploče

Q: Hteo sam da Vas pitam da li postoji neki dodatak za beton koji se dodaje betonu, kada se lije nulta ploča na kući, i on je u obliku nekih stiropornih kuglica koje služe da povećaju termoizolacione sposobnosti betona i kažu da se ta smesa zove termobeton.

A: Prilikom livenja temeljne ploče poželjno je da se uradi kompaktna betonska ploča koja će sprečiti kapilarno penjanje vlage i vode. Betoni sa puniocem od stiropora su jako porozni i postoji opasnost od prodora podzemne vode i vlage. Ukoliko do toga dođe, tako vlažan beton neće imati nikakva termoizolaciona svojstva, a sa druge strane imaćete problem zbog prisustva vode i vlage. Inače, i kada je takav beton suv, ne moze se porediti sa klasičnim termoizolacijama po termoizolacionim osobinama.
Mnogo efikasnija i trajnija varijanta je da se uradi kompaktna i kvalitetna betonska ploča, pa nakon toga termoizolacija. Prilikom spravljanja betona preporučujemo aditiv Izolit 3 AQUABOND SP. Navedeni aditiv povećava kompaktnost betona, čvrstoću i čini ga vodoneupojnim. Dodaje se u količini od 1-2% na količinu cementa.
Nakon tako izlivene armiranobetonske ploče mogu se raditi dalji slojevi termoizolacije i ostali slojevi poda (cementna košuljica, parket i sl).