Sanacija holkera

Q: Na kući, na spoju holkera i trotoara mi ulazi vlaga, pretpostavljam da nije dobro urađena hidroizolacija, jer viri kondor. Kako da rešim problem?

 

A: Prvo cemo iseći sav kondor koji viri. Na spoju ćemo napraviti mali holker 1×1 cm od fleksibilnog kita Izolit KIT FIBER-a. To je dvokomponentni fleksibilni kit. Tečnost i prah pomešamo u datom odnosu do homogenizacije mase i špahtlom pravimo holker. Potrošnja Izolit KIT FIBER-a iznosi cca 0,3 kg/m dužnom za holker debljine 1×1 cm.