Sanacija ravnog krova garaže

Q: Treba mi preporuka za izbor hidroizolacije ravnog krova garaže. Krov je ravna betonska ploča, sa malim padom od 1-1,5 stepeni. Preko betonske ploče nema ništa. Vreme je učinilo svoje, tako da je na par mesta voda prodrla u garažu. Na krovu nema ništa niti se po njemu hoda. Šta mi preporučujete?!!

A: Sanacija je moguća upotrebom naših materijala. Preporučujemo visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz je izuzetno elastičan te stoga može da trpi visoke i niske temperature. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Pre nanošenja Izolit FLEX AQUASTOP premaza kompletna površina se četkom premazuje vezivnim slojem Izolit PRAJMER GP, potrošnje oko 0,15 kg/m2. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 2,5 (tečnost : prah), mešačem na bor mašini, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode 4 bar. Potrosnja materijala iznosi cca 2,5– 3,0kg/m2 za dva sloja. Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može se hodati po njemu, ukoliko se ta terasa intezivno koristi, naročito u letnjem periodu – poželjno je da se preko odradi neki sloj koji će štititi hidroizolacioni premaz (keramičke pločice, košuljica….).