Sanacija pukotina/fuga kiselootpornim materijalom na epoksidnoj osnovi

Q: Kojim materijalom mogu da saniram pukotine (oštećenje fuge) na podu, na kom su postavljenje keramičke pločice, gde su takođe prisutni raznorazni rastvori kiselina?!

A: To bi bio materijal Izolit KIT E koji je trokomponentni epoksidni kit izuzetne čvrstoće i kiselootpornosti za lepljenje i fugovanje kiselootpornih keramičkih pločica. Glavna primena ovog kita su objekti hemijske industrije, bolnice i objekti prehrambene industrije (pogoni u kojima se očekuje dejstvo koncentrovanijih kiselina).
Ugrađuje se na isključivo suvu (najveća dozvoljena vlažnost podloge iznosi 4%), čvrstu, čistu i odmašćenu podlogu.
Izolit KIT E se proizvodi u tri granulacije – Izolit KIT E S za uske fuge širine do 2mm, Izolit KIT E M za fuge širine 3-6 mm i Izolit KIT E L za fuge širine preko 7 mm.
Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 7 bara.
Potrošnja kita prilikom lepljenja keramike iznosi oko 4-5 kg/m2 , a kod fugovanja zavisi od širine fuga i dimenzija pločica, cca 0,3-1,0 kg/m2.