Sanacija preko Izolit PENETRAT-a

Q: U podrumu sam pre desetak dana uradio vaš Izolit PENETRAT i sada se na par mesta javljaju male tamne fleke koje su vlažne. Pod je pre radova bio dosta vlažan, ali koliko znam materijal se i nanosi na vlažnu podlogu. Kako da saniram ove fleke i zašto su se one pojavile.

A: Materijal Izolit PENETRAT se nanosi na vlažnu podlogu, ali podloga ne sme da ima barice ili sitne prodore vode, jer bi tako omogućili spiranje premaza. Čim je prisutno spiranje ili rastvaranje premaza, tu je nemoguće uraditi hidroizolaciju samo premazom. Međutim problem možemo da rešimo ako prvo zaustavimo vlaženje. Na pomenutim mestima ćemo četkom premazati sloj tečnog Izolit 4 materijala. Obavezno ćemo koristiti zaštitne rukavice. Na naneti sloj ćemo rukom utrljati sveži cement što veće marke do prestanka vlaženja. Ukoliko se vlaženje pojavi na drugom mestu postupak ćemo ponoviti.
Kada je vlaženje potpuno zaustavljeno, uradićemo na tim mestima još jedan sloj hidroizolacionog premaza Izolit PENETRAT. Mešamo prah sa vodom u težinskom odnosu 1:3 do homogenizacije mase, navlažimo podlogu i četkom nanosimo jedan premaz. Održavamo ga vlaženjem još jedan dan. 
Potrošnja Izolit-a 4 je 0,3 kg/m2 , a Izolit PENETRAT-a za ovaj slučaj iznosi cca 0,8 kg/m2.