Suvi posip za sveže betone

Q: Za par dana izlivam betonsku ploču i hteo bih da stavim sloj fero betona.

A: Neorganski jednokomponentni materijal u prahu, Izolit FER CONCRETE T se primenjuje se kao dodatak za povećanje površinske čvrstoće, tako da može da bude izložen većim mehaničkim opterećenjima, a takođe povećava i otpornost betona na abraziju. Primenjuje se za izradu betonskih podova koji su predviđeni za izlaganje većim mehaničkim opterećenjima, sa lakim i srednje teškim saobraćajem.
Na svež beton ugrađuje se Izolit FER CONCRETE T sistemom posipanja, mašinski ili ručno. Vreme nakon kojeg Izolit FER CONCRETE T može da se ugrađuje na “svež” beton može da varira od toga da li je prilikom izrade betona korišćen neki aditiv, od marke betona – odnosno cementa, temperature okoline i podloge. Posuti prah Izolit FER CONCRETE T utiskuje i se uglačava upotrebom helikopterki. Preporučena temperatura okoline i podloge za rad sa ovim materijalom je 10-250C.
Potrošnja materijala je od 2,2 kg/m2 do 3,5 kg/m2. Osnovna boja materijala je siva, a može da se proizvede i u bojama.
Održavanje se vrši Izolit CURING-om radi sporijeg sušenja, a prosecanje dilatacija se vrši nakon 12-24 h. Minimalna preporučena debljina ploče je 10 cm Potrošnja Izolit CURING-a je 0,1-0,2 kg/m2.