Zaštita poda na farmi životinja

Q: Radim na farmi i trenutno imamo veliki problem, jer su podovi od sirovog betona. Problem je u tome što je ta podloga oštra i nekvalitetna, pa smo pomislili da postoji neki premaz koji bi to mogao da popravi. Premaz bi takođe morao da zadovolji sledeće uslove:
– da bude otporan na urin (amonijak),
– da bude otporan na habanje (čišćenje metlom i lopatom, pranje Wap uređajem),
– da bude vodootporan,
– da je neškodljiv za životinje i ljude.

A: Za završni sloj za objekte farmi Vam možemo predložiti Izolit EPOXY ART premaz. U pitanju je tankoslojni epoksi premaz veoma velikih pritisnih čvrstoća, otpornosti na habanje i hemijske otpornosti. U zavisnosti od potrebe, može se ugraditi kao glatka varijanta ili blago protivklizna. Izolit EPOXY ART premaz zadovoljava zahteve HACCP standarda, pa se koristi i u pogonima prehrambene industrije (mlekare, klanice, šećerane, objekti za pripremu hrane, farme i sl.) Proizvodi se u oko 20 boja i nijansi. Podloga na koju se nanosi epoksi premaz mora biti hidroizolovana, suva (vlažnost do 4%) i prebrušena. Potrebna marka betona je MB25 ili veća. Nanosi se u dva premaza preko sloja Izolit EPOXY ART PRAJMER-a. Temperatura prilikom ugradnje mora biti min. 120C, max do 250C. Potrošnja Izolit EPOXY ART PRAJMER-a iznosi 0,20 – 0,25 kg/m2 i nanosi se u jednom sloju.
Potrošnja Izolit EPOXY ART premaza iznosi 0,30-0,35 kg/m2 za glatku varijantu, odnosno 0,4-0,6 kg/m2 za protivkliznu varijantu. Premaz se nanosi u dva sloja. Nakon 7 dana od ugradnje, objekat se može pustiti u rad.