Dodatak betonu za spravljanje behaton ploča

Q: Imam radionicu sa vibro stolovima, za proizvodnju behaton ploča, te mi je potreban odgovarajući dodatak betonu za izradu betonske galanterije. A: Odgovarajući materijal je Izolit BEHATOPLAST. To je tečnost koja plastificira, homogenizuje i daje vodonepropusnost betonu. Beton se lakše razliva i Pročitaj više

Pojavljivanje vlage na temelju

Izolacija temelja Q: U podrumu mi se pojavila vlaga koja se vidi na temeljnom zidu koji je rađen od kamena, vlaga se manifestuje tako što se ljušti kreč kojim je prekrečeno. Kako mogu da saniram ovaj problem? A: Prvo što je i Pročitaj više

Sprečavanje “podizanja” ploče

Q: Imam u podrumu na podu betonsku ploču koja je stalno vlažna. Ploča nije armirana i pukla je na par mesta. Hteo bih da je izolujem, ali sam čuo da vaš premaz ne može da pomogne, jer može da se “podigne” ploča. Pročitaj više

Hidroizolacija kamenog zida

Q: Pojavila mi se vlaga u podrumu kuće na zidu koji je od kamena. Hteo bih da saniram, ali ne znam da li postoji premaz za kamen. Uputili su me na vas. Kamen nije malterisan, pun je vlage, a hteo bih da Pročitaj više