Preporuka materijala za završni sloj poda u garaži

Q: Koji materijal (premaz) mi preporučujete za završni sloj poda garaže, koji će biti otporan na habanje?!A: Izolit EPOXY ART je dvokomponentni epoksi premaz za mehaničku i kiselo-baznu zaštitu podova u garažama, parking prostorima, industrijskim halama, klanicama, balkonima, terasama i sl. Površina Pročitaj više

Dodatak betonu za spravljanje behaton ploča

Q: Imam radionicu sa vibro stolovima, za proizvodnju behaton ploča, te mi je potreban odgovarajući dodatak betonu za izradu betonske galanterije.A: Odgovarajući materijal je Izolit BEHATOPLAST. To je tečnost koja plastificira, homogenizuje i daje vodonepropusnost betonu. Beton se lakše razliva i povećana Pročitaj više

Pojavljivanje vlage na temelju

Izolacija temeljaQ: U podrumu mi se pojavila vlaga koja se vidi na temeljnom zidu koji je rađen od kamena, vlaga se manifestuje tako što se ljušti kreč kojim je prekrečeno. Kako mogu da saniram ovaj problem?A: Prvo što je i najbitnije u Pročitaj više

Sprečavanje “podizanja” ploče

Q: Imam u podrumu na podu betonsku ploču koja je stalno vlažna. Ploča nije armirana i pukla je na par mesta. Hteo bih da je izolujem, ali sam čuo da vaš premaz ne može da pomogne, jer može da se “podigne” ploča. Pročitaj više

Hidroizolacija kamenog zida

Q: Pojavila mi se vlaga u podrumu kuće na zidu koji je od kamena. Hteo bih da saniram, ali ne znam da li postoji premaz za kamen. Uputili su me na vas. Kamen nije malterisan, pun je vlage, a hteo bih da Pročitaj više

Kompletna sanacija magacinskog prostora

Q: U magacinu bi hteli da saniramo betonski pod koji je ispucao na par mesta zbog većeg opterećenja koje trpi usled prolaska viljuškara i kolica. Na nekim mestima se i malo kruni. Potrebna nam je što čvršća podloga. Hteli bi da nam Pročitaj više

Neprijatan miris iz dimnjaka

Q: U sobi se oseća miris čađi od dimnjaka. Kako da rešim taj problem?A: Ovaj problem može da se reši, tako što se prvo dimnjak očisti od svih slojeva koji su na njemu. Kada se dođe do cigle skinu se stare fuge Pročitaj više