Hidrofobizacija ograde od kamena

Q: U dvorištu imam dekorativnu ogradu od kamena. Primetio sam da se kamen dosta natopi usled padavina. Hteo bih da ga zaštitim od upijanja vode i propadanja, pretpostavljam da imate nekakav bezbojni preparat koji bih mogao da nanesem prskalicom. Bitno mi je i da kamen ostane mat, kakav je i sada, tj. da ne bude lakiran.

A: Siloksanski premaz Izolit HIDROFOB V preporučujemo za zaštitu fasadnog kamena. To je jednokomponenti materijal u obliku tečnosti, nanosi se četkom ili prskanjem kao u Vašem slučaju. Ne menja boju kamena i čini ga vodoneupojnim. Impregnacija kamena je dugotrajnija od fabrički hidrofobizovanih kamenih ploča. Uspešno se upotrebljava i za zaštitu opekarskih proizvoda.
Ukoliko uvidimo da je podloga vremenom izgubila svojstva vodoodbojnosti, moramo ponoviti nanošenje.
Potrošnja materijala zavisi od upojnosti kamena, iz tog razloga preporučujemo probno nanošenje na manjoj površini da bi odredili potrošnju (orijentaciono  0,20 kg/m2).