Spajanje novog temelja sa starim

Q: Treba da radim fasadu na porodičnoj kući sa fasadnom ciglom, ali je potrebno da opašem temelj sa dodatnim temeljom debljine oko 8 cm. Pošto je kuća odavno podignuta, bojim se da stari i novi temelj nece dobro vezivati i zato mislim da upotrebim Izolit VEZU, iako ce novi temelj biti armiran.

 

A: Kako bi se predupredila mogućnost odvajanja novog temelja od starog i samim tim izbeglo pucanje fasade, novi temelj je potrebno spojiti sa starim temeljom, odnosno nije dovoljno samo premazati stari temelj aditivom Izolit VEZA.

Najbitniji korak je ankerisanje novog temelja za stari. U starom temelju, na svakih 20-30 cm sa gornje i donje strane potreno je izbusiti rupe pod uglom oko 10-20 stepeni i u dubini od oko 20 cm. U tako formiranje rupe naliva se ankerit masa – Izolit ANKERIT S. U pitanju je epoksidna ankerit masa veoma velike athezije i čvrstoća koja može obezbediti dovoljan stepen prijanjanja naknadno ubačene armature u betonski element. Uslov je da izbušena rupa bude suva i što čistija. Prečnik izbušene rupe treba biti za 3-4 mm većeg prečnika od prečnika armature (npr. ukoliko koristite armaturu precnika 12 mm, buši se rupa prečnika 16mm).

Nakon nalivanja ankerit mase, armatura se mora postaviti u roku od 10 minuta. Postavljene ankere je neophodno povezati sa armaturom u novom temelju. Nakon 24h može se nastaviti sa daljim radovima na ugradnji betona.

Neposredno pre ugradnje betona, možete naneti Izolit VEZA premaz sa spajanje starog i novog betona. Dovoljna je količina od 0,2-0,25 kg/m2. Premaz se nanosi u jednom sloju na čistu površinu. U roku od 40 minuta od nanošenja sloja mora da se ugradi beton.