Hidroizolacija ravne terase

Q: Koji Vaš proizvod da upotrebim za hidroizolaciju prohodne terase/ravnog krova, završni sloj su keramičke ploče za eksternu upotrebu (bez uklanjanja postojeće keramike)?

A: Pre ugradnje hidroizolacionog premaza potrebno je da konstatujete da li ima odlepljenih pločica i da li ima fuga koje su ispošćene.

Sve pločice koje šoboću je potrebno ponovo zalepiti, a ispošćene fuge ponovo zafugovati. Nakon toga sledi priprema površine; pločice je potrebno prebrusiti kako bi se uklonio završni sloj pločica sa svim nečistoćama koje su se godinama lepile na njemu.
Nakon brušenja i pranja pločica nanosi se hidroizolacioni premaz. Premaz koji se nanosi na keramiku mora imati posebno dobru atheziju, jer penetriranje premaza u keramičke pločice nije moguće. Drugi uslov koji treba da zadovolji je veoma dobra fleksibilnost premaza kako bi mogao da podnese velike i nagle temperaturne promene u toku eksploatacije.
Za ovu svrhu preporučujemo upotrebu Izolit POLYCOAT ELASTIC premaza. U pitanju je dvokomponentni visoko elastični premaz. Nanosi u dva sloja na keramičke pločice. Nakon nanetog prvog sloja, poželjno je utisnuti trevira platno ili staklenu mrežicu (težine 80gr/m2). Nakon sušenja prvog sloja (posle 12-24 h) nanosi se drugi sloj. Ugrađenu hidroizolaciju je potrebno zaštititi od kiše naredna 48h.
Trevira platno ili staklena mrežica se preporučuju da premaz dobije na “rigidnost” i debljini i samim tim da bude dugotrajniji.
Izolit POLYCOAT ELASTIC hidroizolacioni premaz poseduje odličnu atheziju za keramičke pločice, blago je hrapav pa se može na njega ponovo lepiti drugi sloj keramike ili ugraditi košuljica. Zaštićujemo ga slojem cementne košuljice ili keramikom.

Potrošnje materijala za dva premaza:
– Premaz u dva sloja – 3 kg/m²
– Premaz u dva sloja sa upotrebom trevira platna – 3,5 kg/m²
– Premaz u dva sloja sa upotrebom staklene mrezice 80 gr – 3,5 – 4 kg/m².