Betoniranje staze do garaže

Q: Želeo bih da ispred garaže u dvorištu izbetoniram dve trake širine po pola metra za prilaz kolima. Koji aditiv da koristim?

A: Za dobijanje bolje obradljivosti betona tokom ugradnje koristićemo aditiv za beton Izolit 3 AQUABOUND SP. Dobijeni beton će takođe imati iglađu strukturu, tj. lepši finalni izgled, a biće i vodonepropusan. Potrošnja aditiva je 1,5-2% na količinu cementa. tj. 4,5-5 kg/m³. Radi ravnomernijeg mešanja najbolje je da se koristi veća kolicina materijala, npr. da se tečnost meša sa vodom u buretu od 200 litara.