Obrada dilatacije između dva spojena objekta

Q: Kojim materijalom, ali da bude trajnoelastičan, mogu da popunim spojnicu između dva objekta – postojećeg i novosazidanog?!

 

A: Za obradu dilatacija između dva objekta predlažemo Vam poliuretanski kit, jednokomponentni trajnoelastični kit, otporan je na temperaturne promene, vodonepropustan i odlikuje se jednostavnom primenom. Koristi se za sanaciju dilatacionih spojnica/pukotina, kao i za spojeve raznorodnih materijala.

Podloga na koju se nanosi mora biti čista, čvrsta i odmašćena i potpuno suva. Poliuretanski kit se isitskuje pištoljem i zagladi špahtlom, utiskivanjem u prethodno pripremljen kanal. Trajanje vezivanja materijala je do 24h.

Potrošnja materijala je cca 0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 x 1cm.