Sanacija pukotine između dva objekta

Q: Interesuje me da li imate neki proizvod koji bi mogao da reši problem pukotina između starog i novog objekta.

Urađen je novi objekat koji je “zalepljen” za postojeći (fasadni zid postojećeg je postao unutrašnji novog objekta). Nakon relativno kratkog vremena, usled sleganja su počele da se pojavljuju pukotine po zidu i podu novog objekta, koje postaju sve veće. Nažalost, sada ne može da se radi novi zid sa propisnim temeljima, nego samo da se sanira postojeći. Da li imate neki proizvod koji bi sanirao pukotine (ne samo u smislu zatvaranja pukotina, već i na način da će objekat i dalje “raditi”, ali bi sanacija pukotina imala princip dilatacionih razdelnica)? Zidovi su od blokova, sa TI 8cm i fasadnom ciglom, a međuspratna konstrukcija je monta (na mestu gde su pukotine su keramičke pločice).

A: Za rešenje Vašeg problema možemo da Vam preporučimo poliuretanski kit, jednokomponentni trajnoelastični kit koji je otporan na temperaturne promene, vodonepropustan i odlikuje se jednostavnom primenom. Koristi se za sanaciju dilatacionih pukotina, kao i za spojeve raznorodnih materijala.

Podloga na koju se nanosi mora biti čista, čvrsta i odmašćena, suva. Poliuretanski kit se istiskuje iz kartuše ili kobasice pištoljem, utiskuje u prethodno pripremljen kanal i zagladi špahtlom ili prstom. Trajanje vezivanja materijala je do 24 h.

Potrošnja materijala je cca 0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 x 1cm.