Terasa i problem sa okapnicom

Q: Urađena je terasa na kojoj je napravljena okapnica, nema pločica, problem je što se na spoju podvlači voda i sliva ispod?

A: Rešenje za ovaj problem je da se spoj betona i okapnice popuni poliuretanskim kitom. Zatim kad se nanešeni materijal veže posle minimum 24 h, nanese se Izolit POLYCOAT ELASTIC sa upotrebom trevire. Materijal je najfleksibilniji i najelastičniji iz naše palete proizvoda. Izolit POLYCOAT ELASTIC se nanosi u dva sloja, na svež prvi sloj se polaže trevira. Kada se prvi dobro prosuši, nanosi se završni sloj. Posle ove hidroizolacije, ako je potrebno površina može da se zaštiti Izolit STYROBOND ELASTIC-om ili nekom drugom glet masom na cementnoj osnovi.

Podloga mora da bude suva i priprema se tako što se mora očistiti da nema masnoća i nekih vidnih oštećenja, zatim se, ako je moguće, odmah pristupa nanošenju poliuretanskog kita. Ako je spoj betona i okapnice jako uzak i ne može se lepo popuniti kitom, mora se išlicovati u obliku slova “V”. Izolit POLYCOAT ELASTIC se zatim nanosi na čistu i blago navlaženu podlogu. Kada se dobro veže i osuši, Izolit STYROBOND se nanosi kako završni sloj.

Potrošnja materijala:
poliuretanski kit – 0,3 kg/m’ za kanal 1cm²,
Izolit POLYCOAT ELASTIC – 3,0 – 3,5 kg/m²,
Izolit STYROBOND ELASTIC – 1,8 kg/m² za d=1mm, ako se koristi u za gletovanje podloge.