Ispucale pločice u kupatilu

Q: Imam kupatilo u kome su pločice i fuge mestimično ispucale. Kako da ih saniram?

 

A: Adekvatan materijal za rešavanje Vašeg problema je Izolit KIT F M, iz razloga što je vodonepropusan i takođe može dobro da prati temperaturne promene kada je u pitanju velika količina vlažnosti u kupatilu. Stare fuge se skinu i nove se nanesu upotrebomIzolit KIT F M-a. Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente i naznačenom odnosu. Rad sa materijalom je moguć kada je temperatura podloge i okoline veća od 10 stepeni. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal veže postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog! Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 4 bara.

Potrošnja Izolit KIT F M za fugovanje 0,5 – 1 kg/m2, za fuge od 4-7mm,

Što se tice popucalih pločica, one treba da se skinu i na njihovo mesto da se stave nove, ako su se odlepile da se ponovo zalepe upotrebom Izolit KERAMOL-a M. Izolit KERAMOL je dvokomponenti lepak za pločice koji je vodonepropusan i fleksibilan. Prah i tečnost se mešaju u datom odnosu, nanose se gletaricama na zid, potrošnja je 4 kg/m2 za lepljenje.